Polityka prywatności i COOKIES

Zasady przetwarzania danych

PRIMAVERA spółka zograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przywiązuje dużą wagę doszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniemprawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatnościwyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danychosobowych.

PRIMAVERA spółka zograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zbierając iprzetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasadprzetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzaniadanych osobowych (6x6).

1.Zasadydotyczące przetwarzania danych osobowych:

1.1.zgodnośćzprawem, rzetelność iprzejrzystość,

1.2.ograniczeniecelu,

1.3.minimalizacjadanych,

1.4.prawidłowość,

1.5.ograniczenieprzechowywania,

1.6.integralnośći poufność.

2.Warunkizgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

2.1.osoba,której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowychwjednym lub większej liczbie określonych celów,

2.2.przetwarzaniejest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której danedotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przedzawarciem umowy,

2.3.przetwarzaniejest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącegonaadministratorze,

2.4.przetwarzaniejest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lubinnej osoby fizycznej,

2.5.przetwarzaniejest niezbędne do wykonania zadania realizowanego winteresie publicznymlub wramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

2.6.przetwarzaniejest niezbędne do celów wynikających zprawnie uzasadnionych interesówrealizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, zwyjątkiemsytuacji, wktórych nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesylub podstawowe prawa iwolności osoby, której dane dotyczą, wymagająceochrony danych osobowych, wszczególności gdy osoba, której dane dotyczą,jest dzieckiem.

Podczas przeglądanianaszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerzeużytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plikówcookie.

Pliki cookie mogą byćzamieszczane przez PRIMAVERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkakomandytowa jak i podmioty trzecie, z którymi PRIMAVERA spółka z ograniczonąodpowiedzialnością spółka komandytowa współpracuje. Prosimy o zapoznanie się zponiższymi informacjamina temat plików cookie oraz sposobu ichwykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

·Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystaćz niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis będziesz musiał sięzarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło jakiego będzieszużywał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody naprzetwarzanie Twoich danych osobowych przez PRIMAVERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąspółka komandytowa.

·Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizytyna naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojejwizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typsystemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikomcookies.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z Inspektorem OchronyDanych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PRIMAVERA spółka z ograniczonąodpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (04-333 Warszawa), ul. Serockiej 10,

Z Inspektorem Ochrony Danych możeszkontaktować się pod adresem e-mail iod@pvex.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres

Inspektor Ochrony danych

PRIMAVERA spółka z ograniczonąodpowiedzialnością spółka komandytowa

04-333 Warszawa

ul. Serockiej 10

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku zkorzystaniem z serwisów PRIMAVERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąspółka komandytowa będąprzetwarzane w następujących celach:

1. obsługi utworzonego konta

2. dochodzenia ewentualnych roszczeń (wtym windykacja) i odszkodowań

3. prowadzenia działań marketingowych, wtym pozyskanie i utrzymanie klienta

4. sprzedaży produktów o usług

5. związanych z prowadzoną działalnościągospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk

6. udzielania odpowiedzi na pisma iwnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

7.prowadzeniadziałań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

8. archiwizacji

9. spełniania obowiązku prawnegociążącego na PRIMAVERAspółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danychbędzie:

1.udzielonazgoda

2.niezbędnośćdo wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciemumowy

3.niezbędnośćdo wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

4.niezbędnośćdo celów wynikających zprawnie uzasadnionych interesów realizowanychprzez administratora np. takich jak udzielaniaodpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane dopaństw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowychjest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twojedane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następującekryteria:

przepisy prawa, które mogą obligować PRIMAVERA spółka zograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa do przetwarzania danych przezokreślny czas,

obsługi utworzonego konta

okres, który jest niezbędny do obrony interesów PRIMAVERAspółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (administratoradanych),

okres na jaki została udzielona zgoda

Jakie masz prawa

Posiadasz prawo do:

1. żądaniadostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

2. sprostowania danych,

3. żądania uzupełnienia niekompletnychdanych osobowych, wtym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

4. usunięciadanych lub ograniczenia przetwarzania

5. wniesieniasprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych

6.przeniesienia Państwa danych osobowych

Masz prawo docofnięcia wyrażonej zgody wdowolnym momencie. Wycofanie zgody nie mawpływu na zgodność zprawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonanona podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadkuwątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez PRIMAVERA spółka z ograniczonąodpowiedzialnością spółka komandytowa, masz prawo wniesienia skargi do organunadzorczego.

Jakie będą konsekwencje nie podania danych

Podanie danych jestdobrowolne lub możebyć warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenie konta w serwisie), bez ich podania umowanie może zostać zawarta.

W jaki sposób profilujemy

PRIMAVERA spółka z ograniczonąodpowiedzialnością spółka komandytowa korzysta z systemów służących do zautomatyzowanegopodejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposóbzautomatyzowany:

1.profilowaniewykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: danedotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane na pomocą tzw. plikówcookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.

2.Profilowaniema wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie będziesz otrzymywać(oferta dopasowana do Twoich potrzeb)

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanychz przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora zdopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę iod@pvex.pl .

Wykorzystywanie „cookies”

Nasza stronainternetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojejprzeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierająniewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która jewysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak częstoodwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują.Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwieniaTobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Plikite nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innymzłośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualnyCookie składa się z czterech podstawowych części:

1. Nazwa stronyWWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,

2. Nazwa Cookie:cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.

3. Terminważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki(tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero poosiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).

4. Wartość: toinformacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania"poprzedniej wizyty.

W plikach cookieprzechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) orazinformacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treścizawartych na stronach. Informacje te służą do:

·Rozpoznawania użytkowników logujących się nachronionych stronach internetowych,co umożliwia im odwiedzanie wielustron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;

·Rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanejzawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencjiprzy każdej wizycie na stronie);

·Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników,co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i wsposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszegoserwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemuserwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniachkońcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawieniaaktualnie używanej przeglądarki internetowej.

a. Przeglądarka Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

b. Przeglądarka Internet Explorer:https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

c. Przeglądarka Firefoxhttps://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

d. Przeglądarka Operahttp://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

e. Przeglądarka Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214

Masz prawo do odmowyzapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twojego urządzenia (komputera,laptopa, telefonu). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjachprzeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacjazawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanieprzeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dlaokreślonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkichstron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagająinstalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODOza potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje sięskonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie nakomputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikamicookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

Stosujemy następującepliki cookie na naszych stronach:

Nazwa pliku Cookie

Wygasa po (okres ważności)

Opis pliku cookie

PHPSESSID

z końcem sesji

plik cookie wykorzystywany do rozpoznawanie sesji oraz prawidłowego wyświetlania informacji w serwisie

SNSI

z końcem sesji

przechowuje informacje na który serwer został przekierowany użytkownik,

CAC

z końcem sesji

niezbędne do procesowania zamówień

cookies_accepted

ma ważność rok od stworzenia

przechowuje informację o zaakceptowaniu polityki cookies

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja międzyTwoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jestzaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo naszebazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobieprawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowejpolityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmianyPolityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Warszawa, dn. 25.05.2018